Samarbejdet

Det er en målsætning for addVISER, at vi, i tætte kunderelationer kan agere som en kvalificeret sparringspartner for dig og din virksomhed.

Vi er overbevist om, at forudsætningen for et godt samarbejde er baseret på et professionelt og personligt, gensidigt engagement.

addVISER ønsker at udvikle sin position til at være en værdifuld revisions- og rådgivningsvirksomhed for små- og mellemstore virksomheder.

Innovation og nytækning er nøgleord for mit virke som revisor i addVISER.

Der er en konstant fokus på ændringer

i revisionsrelaterede og lovmæssige sammenhænge. En up-to-date viden inden for revisionsfaget er nødvendig for at kunne stille de nødvendige ressourcer til rådighed, således at regnskabsaflæggelsen og revisionen får et fornuftigt forløb.

 

Vi stræber mod,

at alle kunder, store som små, modtager kvalitetsbevidst rådgivning. Derfor arbejder vi i addVISER ud fra 4 værdier. Disse værdier udgør fundamentet og retningslinierne i min adfærd og mit daglige arbejde.

 

De 4 værdier er:

– At opfylde din virksomheds behov

– At opnå gode resultater i et konstruktivt samarbejde

– At optimere dine skattemæssige og regnskabsmæssige muligheder

– inden for lovgivningens rammer – At aflevere rettidigt.

Kontakt mig

Vil du høre mere om hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed?
Så kontakt mig endelig for en snak og et uforpligtende tilbud.

Toftebakken 15, 1. sal - 3460 Birkerød

Skriv til mig