Ydelser

I addVISER kan vi tilbyde de kompetencer, som du og din virksomhed har behov for.

Vi ønsker at fremstå som en ansvarlig forretningspartner og rådgiver samt at kunne tilbyde assistance inden for:

1. Årsregnskab

Hos addVISER udarbejder vi årsregnskaber for personer og selskaber.

Der stilles forskellige krav til årsregnskabet, afhængigt af om dit firma er et énmandsfirma, eller om det er registreret som selskab – det kan være et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS).

Det er vigtigt at kende lovgivningen og de krav, der stilles fra bl.a SKAT i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab samt dokumentation i form af bogføring.

2. Opstart virksomhed/omstrukturering virksomhed

addVISER rådgiver iværksættere, så de har ro og gode forudsætninger for at kunne realisere forretningsidéen.

For at nå dette mål har du som iværksætter brug for en kompetent rådgiver, som kender til vilkårene og mulighederne samt de forhold, der kan lægge hindringer i vejen for at opnå succes.

3. Bogføring og momsberegning

Da nogle mindre danske virksomheder ikke har deres egen bogholderifunktion, ud over at føre kasserapport med løbende ind- og udbetalinger samt skrive fakturaer, kan addVISER assistere med en bogholderimæssig løsning.

Derfor kan det være en fordel også at overlade dette arbejde til addVISER, så man koncentrere sig om at drive virksomheden frem for at bruge tid på regnskabsarbejde.

4. Skat

Hos addVISER kan vi tilbyde løsningsorienteret skatte- og afgifts rådgivning. Skattelovgivning og praksis ændres hele tiden og derfor følger vi systematisk udviklingen i dansk og international skatteret, og har derigennem altid et nøje indblik i udviklingstendenserne i dansk skattelovgivning.

Det sætter os i stand til at rådgive langsigtet og proaktivt – og på et højt fagligt niveau. Samtidig tager vi ansvar for at få afdækket relevante forhold med henblik på at sikre, at vores løsningsforslag skaber egentlig merværdi for vores kunder.På den måde finder vi sammen den bedste løsning i den konkrete situation.

5. Skattemæssig assistance i forbindelse med K/S investeringer

Investering i erhvervsejendomme, vindmøller og lignende er en langsigtet investering – et godt supplement til rate- og kapitalpensioner. addVISER kan rådgive og assistere investorer med udarbejdelse af bilag til selvangivelsen i virksomhedsordningen.

addVISER har serviceret og hjulpet et stort antal af vores kunder med skattemæssig assistance ved K/S investeringer. Det sikrer addVISER den nødvendige erfaring og kompetence, der kræves for at opnå den optimale løsning i virksomhedsordningen.

6. Selvangivelser

addVISER tilbyder at assistere med udarbejdelse af selvangivelser og regnskab til forældrekøbslejligheder mm.

Kontakt mig

Vil du høre mere om hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed?
Så kontakt mig endelig for en snak og et uforpligtende tilbud.

Toftebakken 15, 1. sal - 3460 Birkerød

Skriv til mig